ที่จอดรถสำหรับคนพิการ

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมของญี่ปุ่นออกแผ่นพับเพื่อการใช้ที่จอดรถสำหรับคนพิการอย่างเหมาะสม มีเนื้อหาคร่าว ๆ ดังนี้

คนพิการคือใครบ้าง?
57-a international symbol of access
สัญลักษณ์คนนั่งเก้าอี้เข็นสีขาวบนพื้นสีฟ้า หรือ International Symbol of Access เป็นสัญลักษณ์สากลที่หมายถึงสถานที่ที่คนพิการ(รวมถึงผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ระหว่างรักษาอาการบาดเจ็บ เช่น ขาหัก) สามารถเข้าถึงได้ ที่สำคัญคือถึงแม้จะเป็นรูปคนนั่งเก้าอี้เข็น แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะแต่ผู้ใช้เก้าอี้เข็นอย่างเดียว

วิธีการสนับสนุนการใช้ที่จอดรถสำหรับคนพิการอย่างเหมาะสม

 1. ระบบบัตรอนุญาตจอดรถ
  มีใช้บางท้องที่* โดยองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดการ โดยแสดงบัตรอนุญาตนี้ไว้ที่กระจกหน้ารถ
  57-a wheelchair parking card 57-a courtesy mark in car
 • ข้อดี
  – ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีความพิการเข้าไปใช้ที่จอดรถสำหรับคนพิการ
  – การจัดการโดยองค์กรส่วนท้องถิ่น จึงมักได้รับความร่วมมือจากประชาชนและสถานที่ในท้องถิ่นนั้น ๆ
 • ข้อเสีย
  – คนพิการที่มาจากท้องถิ่นอื่นที่ยังไม่มีระบบนี้อาจไม่สามารถใช้ที่จอดรถนี้ได้

เนื่องจากผู้ต้องการใช้ที่จอดรถใกล้ ๆ นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ใช้เก้าอี้เข็นอย่างเดียว จึงเสนอให้จัดที่จอดรถที่เหมาะกับความต้องการ 2 แบบ

1.1 ที่จอดรถสำหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็น กว้างอย่างต่ำ 3.5 เมตร เพื่อให้กว้างพอสำหรับวางเก้าอี้เข็นเวลาขึ้นลงจากรถ
57-a wheelchair parking 57-a why3_5m
1.2 ที่จอดรถสำหรับผู้พิการแบบอื่นหรือผู้มีความต้องการเฉพาะ กว้างประมาณ 2.5 เมตร
57-a courtesy parking 57-a courtesy mark

ผู้มีสิทธิขอบัตรอนุญาตจอดรถ

ในที่นี้ยกตัวอย่างมาเพียงบางส่วนเท่านั้น ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เอกสารอ้างอิง 5

หมวดหมู่ ระดับ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต อายุบัตรอนุญาต
ความพิการทางกาย ความพิการทางการมองเห็น ระดับ 4 ขึ้นไป บัตรประจำตัวผู้พิการ 3 ปี
ความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ระดับ 3 ขึ้นไป
ความพิการทางการเคลื่อนไหว
ความพิการของหัวใจ ระดับ 4 ขึ้นไป
ความพิการทางสติปัญญา ระดับ A1, A2, A หนังสือรับรองการรักษา 3 ปี
ความพิการทางจิตใจ ระดับ 1 หนังสือรับรอง 3 ปี
ผู้มีโรคที่รักษาได้ยาก หนังสือรับรองการรักษา 3 ปี
ผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องการการดูแลระดับ 1 – 5 บัตรประจำตัวผู้ได้รับการดูแล 3 ปี
สตรีมีครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ 7 เดือน – 3 เดือนหลังคลอด ระหว่างตั้งครรภ์ 7 เดือน – 3 เดือนหลังคลอด
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ที่อาการบาดเจ็บทำให้เคลื่อนไหวลำบาก ระยะเวลาที่ใช้ไม้ค้ำหรือเก้าอี้เข็น (ภายใน 1 ปี)
อื่น ๆ ระยะเวลาที่เหมาะสม (ภายใน 1 ปี)

2. ติดตั้งระบบไม้กั้นทางเข้าออกเฉพาะบริเวณที่จอดรถคนพิการ
ห้างร้าน โรงพยาบาลต่าง ๆ ออกบัตรผ่านหรือรีโมตควบคุมไม้กั้นรถนี้ให้กับคนพิการที่มาใช้บริการ

3. เพิ่มความตระหนักของคนในสังคม มักเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ
– ทาสีบริเวณที่จอดรถคนพิการให้เด่นกว่าบริเวณอื่น
– ติดตั้งป้ายบอกให้เห็นได้ชัดเจน
– ออกใบเตือนรถที่ไม่มีคนพิการแต่เข้ามาจอดในที่จอดรถคนพิการ เช่น รถที่ไม่แสดงป้ายอนุญาตใช้ที่จอดรถคนพิการ โดยติดใบเตือนไว้ที่กระจกรถคันนั้น ๆ
– ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับรู้ถึงความสำคัญของที่จอดรถสำหรับคนพิการ3
– ติดโปสเตอร์รณรงค์
57-a poster

4. วิธีอื่น ๆ เช่น
– จัดให้มีคนเฝ้าบริเวณที่จอดรถคนพิการ

นอกจากนี้ยังมีระบบเงินสนับสนุนจากรัฐบาล โดยองค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นเรื่องไปยังกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้

ที่จอดรถสำหรับคนพิการควรมีจำนวนเท่าไหร่?

สถานที่ที่กฎหมายบังคับ**ให้จัดที่จอดรถสำหรับคนพิการ ต้องมีจำนวนดังนี้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของจังหวัดนั้น ๆ)4

จำนวนที่จอดรถ(คัน) จำนวนที่จอดรถสำหรับคนพิการ(คัน)
 1 – 50 1
51 – 100 2
101 – 150 3
151 – 200 4
201 – 300 5

*จังหวัดที่มีการใช้ระบบบัตรอนุญาตจอดรถ  อ้างอิงจาก 2 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 57
อิวาเตะ
ยามากาตะ
ฟุคุชิมะ
อิบารากิ
โทชิกิ
กุนมะ
นีกะตะ
ฟุคุอิ
ยามานาชิ
ฟุคุโอกะ
มิเอะ
ชิกะ
เกียวโต
โอซาก้า
เฮียวโกะ
ทตโทริ
ชิมาเนะ
โอคายาม่า
ฮิโรชิม่า
ยามากุจิ
โทะคุชิมะ
คะกะวะ
ไอฮิเมะ
โคจิ
ฟุกุโอกะ
ซะกะ
นางาซากิ
คุมาโมโต้
โออิตะ
มิยาซากิ
คะโกะชิมะ

**สถานที่ที่กฎหมายระบุให้ต้องจัดที่จอดรถสำหรับคนพิการ เช่น ธุรกิจที่จอดรถ ที่จอดรถตามสถานที่ราชการ ที่จอดรถที่สวนสาธารณะ

อ้างอิง
1. 障害者等用駐車場の適正利用のために
2. 大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度について
3. 三重思いやり駐車場キャンペーン
4. 車いす使用者用駐車施設の適切な利用の確保
5. ผู้มีสิทธิขอบัตรอนุญาต จังหวัดโอซาก้า (ภาษาญี่ปุ่น)

รูปประกอบจาก
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Symbol_of_Access#mediaviewer/File:International_Symbol_of_Access.svg
รูปแสดงบัตรอนุญาตจอดรถ
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkosomu/parking/
รูปอธิบายความกว้าง 3.5 เมตร
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/machizukuri/jourei/parking.html
รูปที่จอดรถ
http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/riyousyouseido/index.html
รูปโปสเตอร์รณรงค์ให้คนปกติไม่จอดในที่จอดรถคนพิการ แต่ให้สำหรับคนพิการ คนท้อง คนสูงอายุ คนขาหัก ฯลฯ จังหวัดไซตามะและจังหวัดชิบะ
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/machizukuri/jourei/documents/poster-p02.pdf

อ่านเพิ่มเติม
สัญลักษณ์สากลของผู้พิการ
http://www.jsrpd.jp/static/symbol/index.html
ข้อแนะนำการจัดวางที่จอดรถ จังหวัดไซตามะ
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/520297.pdf
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/520296.pdf
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/520301.pdf

ปรับปรุงล่าสุด 11 ก.ย. 57

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s