เกี่ยวกับเว็บ

วัตถุประสงค์
นำเสนอแนวคิด เบื้องหลังของเรื่องราวและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในญี่ปุ่น เพื่อเปิดมุมมองหลายด้าน ด้วยเชื่อว่าความหลากหลายและความแตกต่างจะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงทุก ๆ ขณะ โดยนำเสนอในรูปแบบของรูปภาพที่เข้าใจง่าย และข้อความบรรยายเพื่อผู้อ่านที่สนใจรายละเอียด

เสนอแนะ/ติดต่อ: japantips.th @ gmail . com
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s