9 เรื่องน่ารู้จากงานประดับไฟเมืองโกเบ

1. จัดงานเพื่ออะไร?
งานประดับไฟที่เมืองโกเบ Kobe Luminarie จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ค. 2538 เนื่องจากตอนต้นปีในวันที่ 17 ม.ค. 2538 เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แถบฮันชิน (โกเบ เกาะอะวาจิ) ซึ่งทำให้คนกว่า 6000 คนเสียชีวิต ความสูญเสียกว่าหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐ งานประดับไฟนี้จึงเสมือนแสงแห่งความหวังและเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟู หลังจากงานครั้งแรกได้รับการตอบรับอย่างดี จึงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเปลี่ยนธีมไปเรื่อย ๆ ธีมปีล่าสุดมีชื่อว่า”โกเบในดวงใจ”

2. ระยะเวลาจัดงาน
งานในช่วงปีแรก ๆ ประดับไฟในช่วงเวลาเย็นเป็นเวลา 2 อาทิตย์ (14 วัน) แต่เหลือเพียง 12 วันหลังจากปี 2548 เนื่องจากโครงการเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการฟื้นฟูจากภัยพิบัติได้จบลง และเหลือเพียง 10 วันในปี 2558 สาเหตุหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์การเงิน

3. ค่าเข้าชม
ไม่เก็บค่าเข้า ในปีหลัง ๆ มีการตั้งกล่องรับบริจาคเงินจากผู้เข้าชมคนละ 100 เยน

4. งบประมาณ1
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตกอยู่ราว 500 ล้านเยนทุกปี ส่วนเงินที่ใช้จัดงานนั้นได้มาจากจังหวัดเฮียวโกะ เมืองโกเบ และรายได้จากลอตเตอรี่ Luminarie รวมทั้งเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ราว 104 ล้านเยน รายรับที่เหลือได้จากเงินช่วยเหลือ, เงินบริจาคจากบริษัทห้างร้านท้องถิ่น การระดมทุนจากประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อบวกลบกันแล้ว บางปีก็กำไรบางปีก็ขาดทุน ในการจัดงานในปี 2558 นี้มีกำไรสะสมยกยอดมา 8 ล้านเยน5

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Kobe Luminarie ปี 2557 รวม 510 ล้านเยน จำแนกได้เป็น
ค่าวางแผนและออกแบบ 8 ล้านเยน
ค่าขนย้ายอุปกรณ์ 45 ล้านเยน
ค่าประกอบ,บำรุงรักษา,รื้อถอน 77 ล้านเยน
ค่าจัดการสถานที่ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นห้องน้ำ 38 ล้านเยน
ค่าดูแลรักษาความปลอดภัย 146 ล้านเยน
ค่าบริหารจัดการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด 79 ล้านเยน
ค่าพลังงานไฟฟ้า 4 ล้านเยน
ค่าติดตั้งบริหารจัดการร้านค้าร้านอาหาร 44 ล้านเยน
ค่าประชาสัมพันธ์ 16 ล้านเยน
ค่าจัดการเพื่อรายได้ ค่าจัดทำของที่ระลึกขายในงาน 32 ล้านเยน
ค่าดำเนินงาน (เช่นการประชุม งานเอกสาร) 21 ล้านเยน

รายรับการจัดงาน Kobe Luminarie ปี 2557 รวม 492 ล้านเยน จำแนกได้เป็น*
เงินสนับสนุนจากบริษัทห้างร้าน 184 แห่ง (เฉพาะแห่งที่เกินหนึ่งแสนเยน) 216 ล้านเยน
เงินช่วยเหลือจากจังหวัดเฮียวโกะ 25 ล้านเยน
เงินช่วยเหลือจากเมืองโกเบ 50 ล้านเยน
เงินช่วยเหลือจากองค์กรต่าง ๆ เมืองโกเบ 24 ล้านเยน
เงินจากลอตเตอรี่ Kobe Luminarie 40 ล้านเยน
เงินระดมทุน(บริจาค)จากบุคคลทั่วไป 53 ล้านเยน
เงินระดมทุนจากบริษัทห้างร้าน 394 แห่ง (แต่ละแห่งน้อยกว่าหนึ่งแสนเยน) 10 ล้านเยน
เงินจากการขายของที่ระลึกเพื่อระดมทุน 8 ล้านเยน
เงินจากร้านค้าร้านอาหารที่มาออกร้าน 56 ล้านเยน
เงินได้อื่น ๆ เช่นค่ารอยัลตี้จากสินค้า official 8 ล้านเยน

*ตัวเลขจำแนกถูกปัดเศษเพื่อแสดงในรูปอย่างง่าย เมื่อบวกกันแล้วอาจได้ไม่เท่ากับยอดรวม

5. ลอตเตอรี่ Luminarie2
เพื่อช่วยเพิ่มรายรับสำหรับจัดงาน มีการจัดทำลอตเตอรี่ราคาใบละ 200 เยน จัดทำจำนวน 3 ล้าน 5 แสนใบ รางวัลที่หนึ่ง 1 ล้านเยน 35 รางวัล จากนั้นลดหลั่นกันไป รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายลอตเตอรี่ Luminarie ภายในบริเวณงานจะนำไปสมทบทุนการจัดงาน

6. การใช้พลังงาน
หลังจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิแถบโทโฮคุปี 2554 มีการรณรงค์เพื่อประหยัดไฟ งานประดับไฟ Kobe Luminarie นี้จึงเริ่มเปลี่ยนมาใช้หลอด LED แทนหลอดไส้ และในปี 2558 นี้ได้เปลี่ยนมาใช้หลอด LED ทั้งหมด 3

7. ค่าไฟฟ้า 1,4,5
จากการคำนวณคร่าว ๆ ว่าหลอดไฟ LED จำนวนสองแสนดวง แต่ละดวงกินไฟ 0.012 วัตต์ เปิดเป็นเวลา 12 วัน วันละ 4 ชั่วโมง เมื่อคิดค่าไฟที่ 20 เยนต่อกิโลวัตต์ คิดเป็นเงินค่าทั้งสิ้นประมาณสองล้านสามแสนเยนต่อการจัดงานแต่ละครั้ง มีตัวเลขจริงจากรายงานค่าใช้จ่ายการจัดงาน Kobe Luminarie ปี 57 อยู่ที่ 4 ล้านเยน

8. จำนวนผู้เข้าชม3

people

9. ตารางแสดงรายได้-ค่าใช้จ่ายการจัดงาน Kobe Luminarie ปี 2549 – 2557

ปี รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร(ขาดทุน) ยอดยกมา ยอดยกไป เอกสารอ้างอิง
2549 525 574 -49 62 13 2006
2550 578 555 23 13 36 2007
2551 561 558 3 36 39 2008
2552 529 550 -21 40 19 2009
2553 526 519 7 18 25 2010
2554 492 483 9 25 34 2011
2555 452 449 3 34 37 2012
2556 476 487 -11 37 26 2013
2557 492 510 -18 26 8 2014

58-038 kobe luminarie

อ้างอิง (สืบค้นเมื่อ 30 ธ.ค. 58)

1. 神戸ルミナリエについて
2.  神戸ルミナリエ宝くじ
3. 神戸ルミナリエ
4. 神戸ルミナリエ2014は電球化。電気代はいくらになった?
5. 平成26年度(第20回)神戸ルミナリエ事業 決算状況

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s