ทดลองเพื่อเปลี่ยนแปลง

ถนน Higashinotoin เล็ก ๆ นี้อยู่ติดกับถนนชิโจที่เป็นถนนใหญ่ คนขับรถใช้จึงเป็นทางลัดและขับผ่านอย่างเร็วทำให้คนเดินรู้สึกไม่ปลอดภัย

เมืองเกียวโตร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกียวโต จึงมีการทดลองทำตามแนวคิดแชร์สเปซที่ถนน Higashinotoin นี้ ช่วงระหว่างถนน Shijo ถึงถนน Takatsuji โดยลบเส้นถนนเดิมออก วาดรูปคันหิน และแปะรูปลูกระนาดกลางถนน จากนั้นสังเกตพฤติกรรมคนสัญจร เป็นเวลา 2 อาทิตย์ ระหว่าง 4 – 17 กุมภาพันธ์ 2554 เมื่อทดลองเสร็จแล้วก็ตีเส้นถนนกลับคืนเหมือนเดิม1

ผลลัพธ์ที่ได้คือปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้น โดยจำนวนการสบตาและผงกหัวเพิ่มขึ้น 5 เท่า ความเร็วรถยนต์เฉลี่ยลดลง 3.3% (-0.6 km/h)ในวันธรรมดา และ 6.8% (-1.3km/h) ในวันเสาร์อาทิตย์ แต่ก็มีบางช่วงเวลาที่ความเร็วรถยนต์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม รวมทั้งมีความเห็นแสดงความกังวลรูปคันหินและลูกระนาดนั้นไม่เด่นเพียงพอ ไม่รู้ว่าคนขับรถสังเกตเห็นได้ง่ายหรือไม่1

จากนั้นก็มีการทดลองอีกครั้งในรูปแบบที่คล้ายปัจจุบัน เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2555 แต่ไม่พบข้อมูลที่แน่ชัดว่ากลายมาเป็นถนนที่ขีดเส้นแบ่งคนเดิน จักรยานและรถยนต์อย่างชัดเจนคล้ายแนวคิด complete street ในปัจจุบันเมื่อไหร่ และด้วยเหตุผลใด5

58-037 kyoto adapting oneself

อ้างอิง
1. 京都市シェアード・スペース実証 都市シェアード・スペース実証実験について
2. 2011年2月5日「シェアード・スペース実験@東洞院通」
3. 2010年2月3日から「シェアード・スペース」実験@東洞院四条下る
4. 平成22年度四条通の交通社会実験の実施結果
5. 2012年3月3日「歩くまちゾーン実証実験@高倉小学校周辺」
6. https://twitter.com/arukumati_kyoto/status/174757954598354944
7. (เมื่อปี 2557 ยังไม่ตีเส้นแบบปัจจุบันเลย) http://kyoto1966.blog.fc2.com/blog-entry-216.html?sp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s