เกียวโต: เมื่อเวลาเปลี่ยน เมืองก็ต้องปรับ

58-015 kyoto shijo widening sidewalk

ในอดีตเมื่อรถยนต์เริ่มแพร่หลาย การตัดถนนผ่านก็นำมาซึ่งความเจริญ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ประชากรที่มากขึ้นและรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย โจทย์ใหม่ ๆ ทำให้เมืองต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของประชาชน

ถนนชิโจย่านกิองในเมืองเกียวโตก็กำลังเจอกับโจทย์ใหม่ ทางเดินรถนั้นกว้าง 15 เมตร มีคนขับรถผ่าน 2200 คน ในขณะที่ทางเท้าสองข้างกว้างรวมกัน 7 เมตรแต่มีคนผ่าน 7000 คนต่อวัน

เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลนี้ เมืองเกียวโตตัดสินใจขยายทางเท้าจากข้างละ 3.5 เมตรเป็น 6.5 เมตร และลดผิวถนนจากไปกลับ 4 เลนเหลือ 2 เลน

ฟังดูเผิน ๆ อาจจะนึกว่าเกียวโตทำเช่นนี้เพื่อนักท่องเที่ยว แต่ที่จริงแล้วคำนึงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นด้วย เช่น

  • เปลี่ยนจุดจอดรถเมล์เป็นแบบยื่นไปบนถนน (terrace) เพิ่มพื้นที่ให้คนรอรถเมล์ และรถเมล์ก็จอดเทียบป้ายได้ชิดให้คนขึ้นลงสะดวก รวบรวมป้ายรถเมล์ที่เดิมมีกระจัดกระจาย 16 แห่งให้เหลือ 4 แห่ง เพื่อให้คนใช้งานได้ง่ายขึ้น
  • จัดทำบริเวณจอดรถชั่วคราวริมถนน แสดงให้เห็นการคิดอย่างรอบคอบว่าถึงแม้จะพยายามลดเลนถนน แต่สำหรับร้านค้าสองข้างทาง แล้วก็ยังต้องมีรถบรรทุกมาขนส่งของ
  • ทำที่สำหรับรถแท็กซี่จอดรอผู้โดยสาร เนื่องจากรถแท็กซี่ไม่มีตารางเวลาชัดเจนเหมือนรถเมล์ แต่ต้องมาจอดรอผู้โดยสาร การมีที่สำหรับรถแท็กซี่จอดรอโดยเฉพาะทำให้ไม่กีดขวางการจราจร

อย่างไรก็ดี การก่อสร้างที่เริ่มเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วและมีกำหนดแล้วเสร็จตุลาคมปีนี้ ทำให้รถติดขึ้น ข้อมูลเมื่อมีนาคมที่ผ่านมา มีคนร้องเรียนมายังเมือง 50 ครั้งเกี่ยวกับการก่อสร้างนี้ เช่น รถติดทำให้รถเมล์ไปถึงที่หมายช้าจนต่อรถไม่ทัน เป็นต้น

เมืองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามปรับปรุงต่าง ๆ เช่น ทำหนังสือไปยังบริษัทผู้ผลิตระบบนำทางในรถยนต์ ให้เปลี่ยนโปรแกรมไม่ให้แสดงเส้นทางที่ผ่านถนนชิโจส่วนนี้

การบริหารเมืองที่รับฟังประชาชน และปรับตัวตามความต้องการของคนหลากหลายจึงเป็นเมืองทีคนรู้สึกมีส่วนร่วมและน่าอยู่ แล้วมาพบกับทางเท้ากว้างขวางของเกียวโตที่จะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนตุลาคมปีนี้กันนะ

อ้างอิง
四条通歩道拡幅工事の着手について
จุดจอดรถเมล์แบบต่าง ๆ

Topics of City Government November 2014
京都・四条通:「まいった」予想外れ大渋滞 「GWは…」 – 毎日新聞

รูปประกอบเปรียบเทียบถนนก่อนและหลังจาก
四条通歩道拡幅工事の着手について

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s