ดื่มไม่ขับ หรือ เมาไม่ขับ?

การรณรงค์เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และการขับขี่ยานพาหนะในญี่ปุ่น ใช้คำว่า”ดื่มห้ามขับ” เพราะแม้มีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน 0.15 mg ต่อลมหายใจ 1 ลิตรก็มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนเยน

เมื่อโทษรุนแรง คนไหนที่ถึงแม้ปกติจะขับรถไปทำงาน ถ้ารู้ว่าจะมีดื่มสังสรรค์ตอนเย็นก็จะไม่ขับรถแต่นั่งรถไฟมาทำงานแทน

กฎหมายดื่มแล้วขับ ของกฎหมายการจราจรของญี่ปุ่น ฉบับปี 2550
แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ผู้ขับขี่ยานพาหนะอยู่ในสภาพมึนเมา

 • ไม่มีกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ที่แน่นอน แต่ใช้การพิจารณาผู้ขับขี่ว่าไม่อยู่ในสภาพที่จะควบคุมการขับขี่ได้ตามปกติ เช่น เดินไม่ตรง พูดไม่รู้เรื่อง เป็นต้น
 • โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน

ที่น่าสนใจคือยานพาหนะในที่นี้ นอกจากรถยนต์แล้วยังครอบคลุมถึงจักรยานด้วย ถ้าเมาแล้วขี่จักรยานก็มีโทษจำคุกและปรับเท่ากับขับรถยนต์

หากก่ออุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต การเมาแล้วขับชนคนตาย ศาลจะต้องพิจารณาว่าเป็น“ความประมาท” หรือ “เจตนา” ซึ่งถ้าเป็นเจตนา ความผิดโทษฐานขับขี่อันตรายเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต มีโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี ซึ่งโทษหนักกว่ากรณีไม่ได้เมาอย่างมาก (การขับขี่โดยประมาทอันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี)

2. ผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกำหนด

 • มีแอลกอฮอล์เกินกว่า 0.15 mg ต่อลมหายใจ 1 ลิตร
 • โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนเยน

นอกจากโทษต่อผู้ขับขี่แล้ว ผู้ให้ยืมหรือให้ใช้ยานพาหนะ ผู้จำหน่ายสุรา ผู้สนับสนุนให้ดื่ม หรือผู้ร่วมโดยสารมาด้วย ก็มีโทษเช่นกัน

ผู้ให้ยืมหรือให้ใช้ยานพาหนะ

 • มีโทษจำคุกและโทษปรับเท่ากับผู้ขับขี่
  โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน
  โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนเยน

ผู้จำหน่ายสุรา ผู้สนับสนุนให้ดื่ม หรือผู้ร่วมโดยสารมาด้วย
กรณีผู้ขับขี่อยู่ในสภาพมึนเมา

 • โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนเยน

กรณีผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์ในร่างกาย

 • โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนเยน

58-012 drink dont drive

อ้างอิง
飲酒運転
酒酔い運転と酒気帯び運転の違い
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
が施行されました(平成26年5月20日~)
飲酒運転とは?
5年以下の懲役や免停も…自転車の飲酒運転はかなりの重罪

รูปประกอบด้านล่างวาดโดยมีต้นแบบจาก
http://hospital-black-checker.info/tag-%E9%A3%B2%E9%85%92%E9%81%8B%E8%BB%A2/

58-012e drink dont drive

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s