รู้มั้ยว่าซูชิมีอายุ 350 เมตร?!

เคยสงสัยมั้ยว่าซูชิที่อยู่บนสายพานนั้นทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เพิ่งออกมาสด ๆ ร้อน ๆ หรือออกมานานจนเย็นชืดแล้ว ที่ร้านซูชิสายพานซูชิโร (Sushi ro) นั้นมีชิปติดไว้ที่ก้นจาน เมื่อซูชิออกมาเวียนเกิน 350 เมตร*ก็จะถูกแยกไปทิ้งโดยอัตโนมัติ

การนำระบบ IT มาใช้ในร้านซูชิสายพาน นอกจากเป็นการควบคุมคุณภาพความสดใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ยังถูกนำไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เช่นช่วงเวลาไหนลูกค้าชอบกินอะไร อะไรที่เหลือทิ้งมากเกินไปบ้าง ปัจจุบันระบบจะคำนวณว่าช่วงเวลานี้ให้ทำซูชิหน้าอะไรออกมาบ้าง ช่วยให้ร้านลดปริมาณซูชิที่ต้องทิ้งได้ถึง 75% (ข้อมูลเมื่อมกราคม 2557)

วีดีโอระบบคัดแยกซูชิหมดอายุ

*350 เมตรสำหรับมากุโร่ ซูชิหน้าอื่นอาจกำหนดระยะทางต่างไปจากนี้

58-010 sushi 350m

อ้างอิง
データを活用して回転寿司の廃棄率を下げる。
スシロー、ビッグデータ分析し寿司流す 廃棄量75%減

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s