มีทางเท้าให้คนเดินเข้าตึกมั้ย?

เวลาเราเดินเข้าออกอาคารหรือห้างสรรพสินค้าในญี่ปุ่น สังเกตไหมว่ามีทางเท้าสำหรับเดินเข้าแยกเป็นสัดส่วนจากถนนสำหรับรถ

การจะทำให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการเข้าถึงอาคารได้อย่างราบรื่นนั้นต้องคิดให้ครอบคลุมตั้งแต่ว่าเดินทางมาด้วยอะไร เช่น รถเมล์ รถไฟ และสร้างทางเข้าให้ต่อเนื่องมาจากทางเท้าภายนอกด้วย เมื่อคนหลากหลายสามารถเข้าถึงอาคารหรือห้างสรรพสินค้าได้ ก็เท่ากับเพิ่มโอกาสที่จะมีลูกค้ามาใช้บริการด้วยนั่นเอง

58-009 accessible entrance

อ้างอิง
建築物移動等円滑化基準チェックリスト
建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s