รู้สึกรถแถวบ้านวิ่งเร็วจัง ทำยังไงดี?

การจะกำหนดให้บริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นโซน 30 นั้น นอกจากหน่วยงานรัฐจะเป็นผู้ริเริ่มแล้ว คนในชุมชนที่รู้สึกอันตรายจากรถที่วิ่งเร็วเกินไป สามารถเสนอเรื่องให้กับเขต เทศบาลหรือตำรวจที่เกี่ยวของเพื่อร่วมกันพิจารณาว่าจะกำหนดให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นโซน 30 หรือไม่ โดยมีขั้นตอนที่แนะนำโดยสมาคมวิศวกรรมการจราจรญี่ปุ่น ในคู่มือเกี่ยวกับการจัดโซน 30 ดังนี้

1. พูดคุยกับคนในละแวกนั้น หรือสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนบริเวณนั้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

2. รวบรวมข้อมูลของรถที่วิ่งบริเวณนั้น เช่น
– ความเร็วรถที่วิ่งผ่าน
– ปริมาณรถ
– ทำแผนที่แสดงจุดอันตรายที่เคยเกิดหรือเกือบเกิดอุบัติเหตุ

3. เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จึงนำเรื่องไปปรึกษากับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
– สำนักงานเขต เทศบาล อบจ. กรณีที่เกี่ยวกับถนน
– ตำรวจ กรณีที่เกี่ยวกับการจัดการจราจร

คู่มือนี้ยังแนะนำละเอียดไปถึงประโยคสำหรับพูดเวลาโทรไปหาสำนักงานเขตหรือตำรวจครั้งแรกด้วยว่า “อยากปรึกษาเรื่องถนนแถวบ้านอันตราย ช่วยโอนสายไปยังแผนกที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยบนถนนด้วยครับ/ค่ะ”

ความร่วมมือและการริเริ่มจากคนในชุมชนเองเป็นส่วนสำคัญ
เพื่อสร้างชุมชนที่ใคร ๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา ต่างก็ออกมาใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง

58-003 how to request zone 30

อ้างอิง
生活道路ゾーン対策マニュアルの発 行 一般社団法人 交通工学研究会

รูปรถขับอันตราย คัดลอกจาก
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s