เก้าอี้ดีไซน์ใหม่ แก้ปัญหาคนนั่งเหยียดขาในรถไฟ

รู้สึกยังไงบ้างเวลาขึ้นรถไฟคนแน่น ๆ แล้วเจอคนนั่งเหยียดขาออกมา พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่คนญี่ปุ่นเห็นว่ารบกวนคนอื่นเป็นลำดับที่ 2 รองจากการพูดคุยเสียงดังในรถไฟ จากผลการสำรวจของสมาคมการรถไฟเอกชนในญี่ปุ่น เมื่อปี 2556

การนั่งเหยียดขาในรถไฟที่แน่น นอกจากจะเกะกะขวางทางเดินผู้โดยสารคนอื่นแล้ว ยังทำให้คนเข้าไปยืนในรถไฟได้น้อยลงด้วย ถึงแม้จะมีประกาศภายในรถไฟให้ผู้โดยสารไม่นั่งเหยียดขา แต่ก็ยังมีคนทำอยู่ดี

บริษัทรถไฟยูริคะโมเมะ จึงร่วมมือกับบริษัทมิตซูบิชิซึ่งเป็นผู้ออกแบบเก้าอี้โดยสาร ออกแบบเก้าอี้รถไฟรุ่นใหม่ที่ทำให้คนนั่งเหยียดขาได้ยาก โดยเบาะที่นั่งด้านหน้าจะสูงกว่าด้านหลังเป็นมุม 9 องศา เมื่อนั่งแล้วโดยธรรมชาติคนนั่งก็จะหดขาเข้าชิดเบาะ

หลังจากที่ติดตั้งเบาะรุ่นใหม่แล้ว บริษัทยูริคะโมะเมะก็ยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องคนนั่งเหยียดขาในรถไฟที่ติดตั้งเบาะรุ่นนี้เลย

นอกจากนี้ บริษัทฮิตาชิผู้ผลิตเก้าอี้โดยสารอีกเจ้าก็พัฒนาเก้าอี้รุ่นใหม่ที่ความลึกของเบาะลดลง 10 เซนติเมตร ทำให้คนเหยียดขาได้ยากขึ้น และเบาะสูงกว่าเดิม 10 เซนติเมตร ช่วยให้ผู้สูงอายุลุกนั่งได้ง่ายขึ้น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้โดยสารสูงอายุ

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีผลต่อพฤติกรรมของคน การที่คนนั่งเหยียดขาในรถไฟแน่นขนัดนั้นอาจจะเกิดจากความไม่ใส่ใจมารยาทการใช้ที่สาธารณะร่วมกับผู้อื่น แต่ปัญหานี้เมื่อมองต่างมุมแล้ว ก็อาจเป็นได้ว่า เก้าอี้ปัจจุบันนั้นหดขาแล้วนั่งไม่สบายไม่เป็นธรรมชาติ สู้นั่งเหยียดขาไม่ได้ โจทย์การออกแบบเก้าอี้โดยสารจึงกลายเป็น”การออกแบบเก้าอี้ที่นั่งหดขาสบายกว่าการนั่งเหยียดขา”แทน

57-085 train seat design

อ้างอิง
(สำหรับเนื้อหาส่วน 5 ย่อหน้าแรก) 電車内の足投げ出し、新型座席で解決 苦情なくなる:朝日新聞デジタル

คำศัพท์
足投げ出し การเหยียดขาออก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s