เททิ้งเท่านี้ ต้องใช้น้ำเท่าไหร่ถึงจะสะอาด?

ในชีวิตประจำวันของคนเราใช้น้ำและก่อให้เกิดน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบระบายน้ำ ไม่ว่าจะจากการอาบน้ำ การประกอบอาหาร หรือน้ำโสโครกจากชักโครก น้ำทิ้งในระบบระบายน้ำเหล่านี้จะถูกนำไปบำบัดก่อนปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

สารปนเปื้อนในน้ำเสียชนิดหนึ่งคือสารอินทรีย์ซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ แต่การที่จุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรีย์เหล่านี้นั้นต้องใช้ออกซิเจน ยิ่งมีสารอินทรีย์มาก(น้ำเสียมาก)ก็ต้องใช้ออกซิเจนมาก

ค่าบีโอดี (Biochemical oxygen demand) บ่งบอกถึงปริมาณความสกปรกของน้ำในรูปของปริมาณออกซิเจนที่ต้องการ ในญี่ปุ่น ค่าเฉลี่ยของค่าบีโอดีในน้ำทิ้งจากชีวิตประจำวันคือ 43 กรัม/คน/วัน นั่นคือต้องใช้ออกซิเจน 43 กรัม หรือเทียบเท่าน้ำ 4300 ลิตรมาเจือจางจึงจะมีออกซิเจนเพียงพอให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ทั้งหมดได้ (คิดจากปริมาณออกซิเจนปกติในน้ำที่ 10 mg/L)

น้ำทิ้งจากชีวิตประจำวันของคนในญี่ปุ่นแบ่งได้เป็นจากห้องครัว 40% อุจจาระและปัสสาวะ 30% การอาบน้ำ 20% อื่น ๆ เช่นซักล้าง 10%

จะเห็นได้ว่าน้ำทิ้งส่วนใหญ่มาจากในครัว ก่อนที่เราจะหุงข้าว น้ำซาวข้าวครั้งแรกปริมาณครึ่งลิตรต้องใช้น้ำเจือจางถึง 1200 ลิตร เท่ากับน้ำในอ่างอาบน้ำ 4 อ่าง

ถ้าเราเทน้ำทิ้งลงแม่น้ำลำคลองโดยตรงไม่ผ่านการบำบัด ปริมาณน้ำที่ต้องใช้เพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอสำหรับจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งต่าง ๆ จนน้ำกลายเป็นน้ำดีเพียงพอที่ปลาอยู่ได้ (ค่าบีโอดี 5 mg/L) เป็นดังนี้

ประเภท ปริมาณน้ำ (ลิตร)
น้ำมันใช้แล้ว (20ml) 6000
มายองเนส (15ml) 3900
นม (200ml) 3300
เบียร์ (180ml) 3000
ซุปมิโสะ (180ml) 1400
น้ำซาวข้าวครั้งแรก (500ml) 1200
แชมพู (4.5ml) 200

 

 

 

57-081 waste water dilution BOD

อ้างอิง
生活排水読本

รูปอธิบายจุลินทรีย์ในน้ำวาดตามแบบจาก
水質汚だくのこと

อ่านเพิ่มเติม
家庭排水とその対策

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s