เวลาฝนตก น้ำฝนถูกระบายไปไหน?

ระบบระบายน้ำมี 2 แบบคือ

1. ระบบท่อรวม
ท่อระบายน้ำจะรองรับทั้งน้ำฝนและน้ำเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม (รวมน้ำทิ้งและน้ำโสโครกจากส้วม) เพื่อส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดก่อนปล่อยคืนสู่แม่น้ำ
ข้อดี
– ค่าลงทุนวางท่อต่ำกว่าระบบท่อแยก
ข้อเสีย
– ระบบบำบัดน้ำเสียมีขนาดใหญ่ขึ้นและใช้ค่าลงทุนสูง เนื่องจากน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดมีปริมาณมาก
– เวลาฝนตกหนักปริมาณน้ำในท่อมากเกินจนบำบัดไม่ทันก็จะต้องปล่อยน้ำส่วนที่ล้นออกสู่แม่น้ำ ทำให้น้ำที่มีน้ำเสียปะปนถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

2. ระบบท่อแยก
เป็นระบบระบายน้ำที่แยกท่อระบายน้ำฝนและน้ำเสียออกจากกัน ท่อระบายน้ำฝนจะรับเพียงน้ำฝนอย่างเดียวแล้วระบายออกสู่แม่น้ำโดยตรงโดยไม่ผ่านการบำบัด ส่วนน้ำเสียจะผ่านอีกท่อหนึ่งไปเข้าระบบบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ
ข้อดี
– ระบบบำบัดน้ำเสียมีขนาดเล็กกว่าระบบท่อรวม เนื่องจากจะมีเฉพาะน้ำเสียในระบบบำบัดเท่านั้น
– ไม่มีน้ำเสียเอ่อล้นหรือถูกระบายลงคูคลอง ในกรณีที่ฝนตกหนักจนทำให้น้ำท่วม
ข้อเสีย
– ค่าลงทุนวางท่อสูงกว่าระบบท่อรวม

อย่างไรก็ดีประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่ที่มีระบบระบายน้ำเสียเทศบาลเพียง 77%2 ซึ่งต่ำกว่าประเทศพัฒนาแล้วเช่นอังกฤษ3 ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่ไม่มีท่อระบายน้ำเสียเทศบาลจะต้องติดตั้งบ่อเกรอะสำหรับบำบัดน้ำทิ้งครัวเรือนและน้ำโสโครกก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบระบายน้ำเสียเทศบาลหรือบ่อเกรอะที่ญี่ปุ่น เราสามารถทิ้งกระดาษชำระลงในชักโครกได้เลย เนื่องจากเส้นใยกระดาษถูกออกแบบมาให้เปื่อยยุ่ยได้ง่าย ดูรูปอธิบายได้ที่นี่ แต่ก็ต้องระวังทิ้งเพียงกระดาษชำระสำหรับใช้ในห้องน้ำเท่านั้น ห้ามทิ้งกระดาษทิชชูแบบเช็ดหน้าเนื่องจากเปื่อยยุ่ยยากจนอาจทำให้ท่อตันได้

ทำไมที่ญี่ปุ่นถึงทิ้งกระดาษชำระลงชักโครกได้?
ทิ้งอะไรลงชักโครกได้บ้าง

57-079 sewer system

อ้างอิง
1. なぜ合流式下水道の改善が必要か
2. 下水道処理人口普及率
3. 地下が見える マンホールの蓋の読解法
4. 下水道 浄化槽 どう違うの?
5. 浄化槽に関するQ&A
6. 浄化槽に対するトイレットペーパーの負荷(その2)

คำศัพท์
下水道 (げすいどう)ระบบจัดการน้ำเสีย
合流式下水道 ระบบท่อรวม (Combined system)
分流式下水道 ระบบท่อแยก (Separate system)
浄化槽 (じょうかそう) บ่อเกรอะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s