ทางลาดระหว่างทางเท้ากับถนนควรชันเท่าไหร่?

เพื่อให้คนเดินได้สะดวก ระหว่างทางเท้ากับทางม้าลายจึงควรทำเป็นทางลาดเพื่อผู้สูงอายุเดินได้ง่าย ไม่สะดุดหกล้ม ผู้ใช้เก้าอี้เข็นก็สามารถเข็นขึ้นลงทางเท้าได้ด้วยตัวเอง

ที่ญี่ปุ่นกำหนดให้ทางลาดต้องมีความชันน้อยกว่า 5% (ถ้าไม่ได้จริง ๆ ยกเว้นให้น้อยกว่า 8%) ตัวเลข 5% นี้เป็นสัดส่วนระหว่างระยะทางแนวตั้งต่อแนวราบ ถ้าเราเคลื่อนที่ไปในแนวราบ 100 เซนติเมตร จะสูงขึ้นในแนวตั้ง 5 เซนติเมตร ตัวเลขยิ่งมากก็แปลว่าสูงขึ้นมาก คือชันมากนั่นเอง

อย่างไรก็ดี จากถนนสู่ทางเท้าไม่ควรจะเป็นทางลาดทันที แต่ควรมีพื้นที่ราบยาว 1.5 เมตรสำหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็นหยุดรอสัญญาณไฟคนข้ามได้โดยไม่ลื่นไหล หรือกลับตัวได้สะดวก จากนั้นจึงค่อยเป็นทางลาดขึ้นไปยังระดับความสูงฟุตบาทนั้น ๆ

 * ความชัน 5% ประมาณ 2.86 องศา หรือ 1:20 (สูง:ยาว)
57-070 sidewalk slope

อ้างอิง
第7章 歩道及び自転車歩行車道
2-5-2 すり付け勾配と道路縦断勾配

คำศัพท์
勾配 (こうばい) ความชัน
すりつけ ในกรณีนี้หมายถึงส่วนที่เป็นทางลาด
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s