ทางเท้าควรสูงจากถนนเท่าไหร่?

ความสูงทางเท้าจากพื้นถนนในญี่ปุ่นหลัก ๆ มีสามแบบ ซึ่งมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป
● สูง 0 เซนติเมตร (เท่าพื้นถนน)
● สูง 5 เซนติเมตร
● สูง 15 เซนติเมตร
สูง 0 cm สูง 5 cm สูง 15 cm
ต้องทำทางลาดจากพื้นถนนสำหรับผู้สูงอายุเดินได้ง่าย และเพื่อให้ผู้ใช้เก้าอี้เข็น รถเข็นใช้งานได้ง่ายหรือไม่ ไม่ต้อง ต้อง แต่ความสูงต่างกันไม่มากทางลาดจึงไม่ยาว ต้อง และความสูงที่ต่างกันมากต้องทำทางลาดยาวเพื่อไม่ให้ชันเกินไป
ผู้พิการทางสายตาแยกแยะทางเท้ากับถนนได้ง่ายหรือไม่  ยาก  ง่าย  ง่าย
โอกาสที่น้ำจากถนนจะไหลมานองทางเท้า  มี  มีแต่น้อย  ไม่มี

จะเห็นได้ว่าทางเท้าสูง 5 เซนติเมตรดีกว่าแบบอื่นโดยรวม จึงเป็นแบบที่นำมาใช้เป็นนโยบายในการทำทางเท้าปัจจุบันของญี่ปุ่น

57-069 sidewalk height

อ้างอิง
第2章 横断面の構成
工事ブログ2

รูปถ่ายด้านล่างจาก
http://www.city.kobe.lg.jp/information/committee/construction/road/12-5.pdf

คำศัพท์
フラット形式 (flat) แบบสูง 0 cm
セミフラット形式 (semi-flat) แบบสูง 5 cm
マウントアップ形式 (mount-up) แบบสูง 15 cm
波打ち なみうち เป็นระลอกคลื่น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s