ใส่ใจคนเดินเท้า

ทางเท้านั้นถือเป็นทางสาธารณะสำหรับสัญจรเช่นเดียวกับถนน แต่ถ้าทางเท้าใช้ไม่ได้เช่นมีงานก่อสร้างล่ะ? ก็ต้องตั้งกรวยบนพื้นถนนเพื่อกันที่สำหรับคนเดินเท้า ปลอดภัยและเป็นสัดส่วนต่างหากจากถนน และยังมีทางลาดขนาดเล็กอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถเข็นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับคนเดินเท้า

ตัวอย่างรายการที่ผู้รับเหมาต้องทำตามกรณีที่ต้องกันที่ทำทางเดินชั่วคราว เมืองโยโกฮาม่า

  • ความกว้างทางเดินชั่วคราวควรกว้างพอที่ผู้ใช้เก้าอี้เข็น(วีลแชร์)ผ่านได้
  • ทางเดินชั่วคราวควรทำให้เรียบเสมอทางเท้าเดิมให้มากที่สุด (ทำให้ต่างระดับน้อยที่สุด)
  • ถ้าพื้นผิวทางเดินชั่วคราวลื่น ควรปูแผ่นยางกันลื่น
  • ถ้าทางเท้าเดิมมีผิวต่างสัมผัสอยู่ ต้องหาวิธีนำทางอื่นเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาผ่านได้
  • ถ้าทางเดินติดกับทางม้าลาย ต้องทำให้ทางเดินสูงกว่าพื้นถนน 2 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาแยกแยะได้ว่าบริเวณไหนเป็นถนน บริเวณไหนเป็นทางเท้า

57-066 temporary sidewalk

อ้างอิง
工事中の歩行者に対するバリアフリー推進ガイドライン

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s