ทำไมที่ญี่ปุ่นไม่นิยมใช้หลอดเพื่อดื่มน้ำจากขวด?

เวลาไปซื้อน้ำขวดที่ญี่ปุ่นไม่มีหลอดแถมมาให้ ทำไม? คนญี่ปุ่นบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะขี้เกียจแยกขยะเพิ่มขึ้น ถ้าใช้หลอด เวลาทิ้งต้องดึงหลอดออกจากขวดมาแยกทิ้ง เมื่อยุ่งยาก คนก็เลยนิยมใช้หลอดลดลง

เวลาทิ้งขยะตามบ้านเรือนขวดน้ำขวดเดียวต้องแยกออกมาให้เป็น ฝา ตัวขวด และฉลากพลาสติก โดยฝาและฉลากทิ้งเป็นขยะแบบพลาสติกทั่วไป ส่วนตัวขวดทิ้งเป็นขยะแบบขวด PET* ถ้าสังเกตฉลากบนขวดน้ำญี่ปุ่นดี ๆ จะพบว่ามีรอยปรุเป็นแนวยาว ทำไว้ให้ฉีกฉลากออกมาแยกทิ้งได้ง่ายนั่นเอง

นอกจากเหตุผลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว บางคนก็บอกว่าเป็นเพราะเวลาดื่มด้วยหลอดถ้าดื่มทีเดียวไม่หมด หลอดยาวเกินไปก็ต้องยุ่งยากพับเก็บ เวลาดึงขึ้นมาดื่มใหม่ นิ้วมือก็อาจจะสัมผัสภายในขวดทำให้สกปรกได้

57-053 no straw

*รายละเอียดอาจแตกต่างไปตามท้องถิ่น

อ้างอิง
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4825530.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s