ตัวอย่างการติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัส

การติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสนั้นมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เนื่องจากการติดตั้งที่ไม่เป็นไปในทางเดียวกันอาจทำให้ผู้พิการทางสายตาสับสน แปลความหมายผิด ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้ ที่สำคัญคือผู้พิการทางสายตาซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรงมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานด้วย

ตัวอย่างมาตรฐานเช่น
– พื้นผิวต่างสัมผัสแบบเตือนอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวาง (ถนน ทางข้าม ทางต่างระดับ ฯลฯ) ประมาณ 30 เซนติเมตร ไม่ไกลไปและไม่ใกล้เกินไป
– บริเวณทางข้ามจะต้องปูพื้นผิวต่างสัมผัสนำทางให้ชี้ทิศที่ต้องเดินข้ามถนน เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตารู้ทิศที่ต้องเดินเพื่อข้ามไปอีกฝั่ง
– การปูพื้นผิวต่างสัมผัสแบบนำทางไปยังสิ่งต่าง ๆ เช่น

  • นำทางไปยังประตูเข้าสถานีรถไฟด้านที่มีพนักงานประจำอยู่
  • นำทางไปยังปุ่มกดเรียกลิฟต์ และติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสเตือนบริเวณหน้าปุ่มกดลิฟต์แต่ไม่ให้เกินออกมากีดขวางหน้าประตูลิฟต์ เพื่อให้ผู้ใช้เก้าอี้เข็นเข้าออกลิฟต์ได้สะดวก
  • นำทางไปยังบันไดลงสถานีรถไฟ

ถึงแม้จะมีมาตรฐานออกมาชัดเจน แต่ก็ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือของช่าง ติดตั้งให้ได้มาตรฐานและไม่ละเลยรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ในขณะที่คนในสังคมก็ให้ความร่วมมือไม่วางสิ่งของหรือจอดจักรยานเกะกะบนพื้นผิวต่างสัมผัส เพื่อให้ผู้พิการทางสายตามีอิสระสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นใจ

57-044 tactile paving usage

อ้างอิง
視覚障害者誘導用ブロック
視覚障害者誘導用ブロック (点字ブロック)の適正な設置のためのガイドブック ―間違いやすい設置例を中心にー

รูปประกอบจาก
1. http://www.astes.co.jp/showcase/srem/362.html
2. http://tans.fhw.oka-pu.ac.jp/topics/okayama-style.htm
3. http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:Central_Japan_Railway_-_Nagoya_Station_-_Ticket_Gate_-_01.JPG
4. http://ubq-brl.at.webry.info/201207/article_3.html
5. http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:Meijyo_Line_Nagoya_Daigaku_Sta.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s