พิโยะ พิโยะ คักคู คักคู เสียงนี้มีความหมาย

เวลาข้ามถนนตามสี่แยกบางที่จะได้ยินเสียงบอกสัญญาณคนข้าม รู้หรือไม่ว่านอกจากบอกว่าไฟคนข้ามเขียวแล้ว เสียงนั้นยังบอกรายละเอียดด้วยว่าเป็นของทางข้ามทิศไหน โดย พิโยะพิโยะ เป็นเสียงบอกสัญญาณคนข้ามทิศเหนือใต้ และ คักคู (ภาษาญี่ปุ่นเรียกคักโค) เป็นเสียงบอกสัญญาณคนข้ามทิศตะวันออกตะวันตก*

นอกจากนี้ ถนนที่มีผู้พิการทางสายตาใช้มาก อาจมีการติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสนำทางบนทางข้าม (escort zone) เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาข้ามไปอีกฝั่งได้สะดวกขึ้น

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น

พิโยะ เป็นเสียงลูกเจี๊ยบ และคักคู (ภาษาญี่ปุ่นเรียกคักโค) เป็นเสียงนกคักคู

57-043 audible pedestrian signal

อ้างอิง
音響装置付信号機

คำศัพท์
音響装置付信号機(おんきょう そうち つき しんごうき)สัญญาณไฟจราจรแบบมีเสียง
エスコートゾーン พื้นผิวต่างสัมผัสนำทางบนทางข้าม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s