สะพานลอย หรือ ทางม้าลาย?

ในเมื่อสถานีรถไฟมีเส้นทางปลอดสิ่งกีดขวางมีลิฟต์ไปยังชั้นขายตั๋วแล้ว แต่ถ้าลิฟต์นั้นเกิดอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนล่ะ? เราที่ลากกระเป๋าเดินทาง คนนั่งเก้าอี้เข็น คนสูงอายุจะข้ามไปยังไงดี

ทางข้ามบนพื้นราบเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเดินเท้าใช้ได้สะดวก แต่ทางข้ามทำให้รถต้องหยุดรอซึ่งอาจเพิ่มความคับคั่ง สมัยก่อนจึงนิยมสร้างสะพานลอยหรืออุโมงค์ข้าม เพื่อไม่ให้รถติด แต่ในปัจจุบันที่มีผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้น บางส่วนใช้สะพานลอยไม่สะดวกหรือใช้ไม่ได้ รวมทั้งมีกฎหมายเกี่ยวกับสภาพปลอดสิ่งกีดขวาง1 แต่ละท้องที่จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบทางข้ามให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

หลายจังหวัดได้รับคำร้องจากชุมชนให้ทำลายสะพานลอยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุเช่น เส้นทางข้ามนั้นมีผู้ใช้น้อยลง สะพานลอยทำให้ทางเท้าแคบ บดบังทัศนวิสัย สะพานลอยสร้างมานานกว่า 50 ปีเริ่มเสื่อมสภาพ ฯลฯ จนหลายจังหวัดได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับพิจารณาว่าจะทำลายหรือคงสะพานลอย2 โดยประชาชนหรือชุมชนสามารถเสนอไปยังสำนักงานเขตนั้น ๆ* จากนั้นทางเขตจะพิจารณาร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ว่าจะทำลายหรือคงสะพานลอยนั้นไว้3

ตัวอย่างเงื่อนไขพิจารณาทำลายสะพานลอยของเมืองคาวาซากิ2
– มีคนใช้สะพานลอยน้อยกว่า 10 คนใน 6 ชั่วโมงและอัตราส่วนคนใช้ต่ำกว่า 40%
– มีทางข้ามอื่นภายในรัศมี 50 เมตร

อัตราส่วนคนใช้ = จำนวนคนข้ามสะพานลอย / (จำนวนคนข้ามสะพานลอย + จำนวนคนที่ข้ามโดยไม่ใช้ทางข้าม)

เช่นเดียวกัน ชุมชนก็สามารถยื่นคำร้องขอให้สร้างทางข้ามในบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมได้ โดยยื่นเรื่องไปยังส่วนควบคุมจราจรหรือสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้อง6

*หรือหน่วยงานอื่นตามข้อกำหนดท้องถิ่นนั้น

57-037 pedestrian crossing

อ้างอิง
1. 静岡県/横断歩道橋の撤去・存続に判断基準/14年度にガイドライン策定へ
2. 横断歩道橋のあり方の検討
3. 「既設横断歩道橋のあり方に係る要望」に対する検討の流れ
4. 札幌市横断歩道橋のあり方検討委員会
5. 札幌市横断歩道橋 札幌市横断歩道橋の撤去に関する考え方
6. 道路標識・交通信号機意見箱

คำศัพท์
横断歩道 (おうだん ほどう) ทางข้าม
横断歩道橋 สะพานลอย
撤去 (てっきょ) ทำลาย
存続 (そんぞく) คงไว้
要望 (ようぼう) ต้องการ, ขอ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s