การกำจัดสิ่งกีดขวางต่างจากอารยสถาปัตย์อย่างไร?

การกำจัดสิ่งกีดขวาง หรือการสร้างสภาพแวดล้อมปลอดสิ่งกีดขวางทางกายภาพ ต่างจากอารยสถาปัตย์ตรงที่ การกำจัดสิ่งกีดขวางนั้นแก้ไขสิ่งที่มีอยู่แล้ว ในขณะที่อารยสถาปัตย์นั้นเน้นการออกแบบให้ทุกคนใช้ได้ตั้งแต่ต้น

การกำจัดสิ่งกีดขวางบางครั้งจึงเป็นแก้การปัญหาเฉพาะจุด ทำเพื่อคนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ และมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บางครั้งด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ ด้าน ทำให้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนอยู่ไกล ทำให้คนใช้ต้องเดินอ้อม ในขณะที่ถ้าออกแบบด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ตั้งแต่ต้น สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะได้รับการจัดวางอย่างเหมาะสม

57-036 barrier free universal design

อ้างอิง
バリアフリーとユニバーサルデザインの違い

รูปประกอบจาก
(ลิฟต์สำหรับเก้าอี้เข็น) http://www.shinkosangyo.co.jp/example/post-1.html 
(รูปวาดด้านขวาล่าง) http://www.jametro.or.jp/upload/topics/BzxeEnxvTKyY.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s