ทำไมลิฟต์ตามสถานีรถไฟญี่ปุ่นมักมีหน้าต่างกระจก?

นอกจากเพื่อความปลอดภัยเพราะเราสามารถมองเห็นทั้งด้านนอกด้านในได้แล้ว ยังทำไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินลิฟต์มีปัญหา ผู้ที่เป็นใบ้และหูหนวกสามารถแสดงท่าทางขอความช่วยเหลือให้คนด้านนอกเห็นได้อีกด้วย1 เป็นหนึ่งในการออกแบบเพื่อทุกคน

บางที่ยังมีปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้ที่เป็นใบ้โดยเฉพาะ อยู่ข้าง ๆ ปุ่มฉุกเฉินปกติ

นอกจากเพื่อผู้พิการทางการสื่อความหมายแล้ว มาดูกันต่อว่ามีการออกแบบอย่างไรเพื่อใครกันอีกบ้าง

  • แผงปุ่มกดระดับต่ำ สำหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็น
  • ราวจับ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ใช้เก้าอี้เข็น ผู้พิการทางสายตา
  • ลิฟต์แบบประตูเปิด 2 ทางตรงข้ามกัน ผู้ใช้เก้าอี้เข็นเข้าออกสะดวก ไม่ต้องกลับตัวหรือถอยหลังออกจากลิฟต์
  • ปุ่มกดมีรอยนูนตามตัวเลข หรือมีอักษรเบรลล์กำกับ
  • เสียงประกาศว่าประตูกำลังจะปิดหรือเปิด เสียงประกาศว่าลิฟต์กำลังจะจอดที่ชั้นไหน
  • กระจกเงาที่ผนังด้านหลังของตู้ลิฟต์ สำหรับคนนั่งเก้าอี้เข็นมองเห็นด้านหลังเวลาถอยหลังออกจากลิฟต์ได้

57-034 lift (elevator) universal design

อ้างอิง
1. 乗降に関する基準
2. バリアフリー経路を構成するエレベーターその他の昇降機
3. ユニバーサルデザイン:ターミナルのコンセプト
4. バリアフリー(エレベーターアップグレードプラン)

รูปประกอบจาก
(ลิฟต์และปุ่มฉุกเฉิน) http://www.neox.to/ud/haneda.html
(ปุ่มนูน) http://jkk.weblogs.jp/uni/2007/07/20_747f.html
(กระจกในลิฟต์) http://www.barifuri.jp/portal/facility/show_images/1403

คำศัพท์
エレベーター ลิฟต์
聴覚障害者 ちょうかく しょうがい しゃ ผู้พิการทางการได้ยิน
スルー型 (through) แบบประตู 2 ด้านตรงข้ามกัน
かご ตู้ลิฟต์
点字 てんじ อักษรเบรลล์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s