ขยะที่ไม่ใช่ขยะ ตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติกับสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งขวดพลาสติก ขวดแก้วและกระป๋องนั้นเมื่อเราดื่มเสร็จแล้วถ้านำมารีไซเคิล มันก็จะกลายเป็นทรัพยากรไม่ใช่ขยะ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภครีไซเคิลได้ง่ายจึงติดตั้งถังสำหรับทิ้งขวดหรือกระป๋องเหล่านี้ใกล้ ๆ ตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ปัจจุบัน(ก.ย. 2556)ติดตั้งแล้วเสร็จ 90% ในสามเมืองใหญ่ได้แก่ โตเกียว นาโกย่าและโอซากา1

อัตราการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ของญี่ปุ่น1
– กระป๋องอลูมิเนียม 94.7% (ปี 2555)
– กระป๋องเหล็ก 90.4% (ปี 2554)
– ขวดพลาสติก PET 85.8% (ปี 2554)

นอกจากนี้ ตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติที่เลิกใช้งานแล้ว ต้องทำตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม แยกทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นเหล็กและอลูมิเนียม ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมามีอัตราการนำทรัพยากรกลับคืนมา (Resource recovery) สูงกว่า 99% มาโดยตลอด2
รวมทั้งชิ้นส่วนบางชิ้นของตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติที่ผลิตขึ้นใหม่ก็ทำจากวัสดุรีไซเคิล เช่น ชั้นวางขวดในตู้ที่ทำมาจากโพลีคาร์บอเนตรีไซเคิล3

57-012 recycle-related vending machine

อ้างอิง
1. 清涼飲料自販機 なるほどBOOK
2. 循環型社会/産業廃棄物最終処分量の推移
3.「製品アセスメントへの取り組み」

รูปประกอบจาก
清涼飲料自販機 なるほどBOOK

キーワード:

再利用(さいりよう)การนำกลับมาใช้ใหม่
リサイクル促進(りさいくる そくしん)  การส่งเสริมการรีไซเคิล
空容器回収ボックス(くうようき かいしゅう ぼっくす) ตู้รับคืนบรรจุภัณฑ์เปล่า

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s