ตู้ขายเครื่องดื่มกับเทคนิคประหยัดพลังงาน

ตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติลดการใช้ไฟถึง 70% ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาเทียบกับเมื่อปี 2534 โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น1
1. ทำให้เย็นหรือร้อนเฉพาะส่วน ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายในเครื่องจะคำนวณจากระบบควบคุมป้อนกลับและตัดสินใจว่าจะทำความเย็นหรือร้อนปริมาณเท่าใด
2. ใช้ฉนวนสูญญากาศเพื่อจำกัดการสูญเสียความเย็นหรือความร้อนให้น้อยที่สุด
3. ติดตั้งเซนเซอร์เพื่อปรับความสว่างของแสงจากตู้อัตโนมัติยามกลางคืน และใช้หลอด LED ที่ประหยัดไฟกว่า
4. หยุดทำความเย็นหรือร้อนในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงช่วงบ่ายของฤดูร้อน (ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. เวลา 13.00 น. – 16.00 น.) เพื่อลดภาระต่อการผลิตไฟฟ้า โดยหลีกเลี่ยงไปทำความเย็นหรือร้อนเตรียมไว้ในช่วงเช้าแทน

จากนี้ยังมีแผนที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้อีก 50% เทียบกับ 1642 kWh ต่อปี เมื่อปี 25482 โดยปรับปรุงทั้งตัวเครื่องและรูปแบบการใช้งาน เช่น1
1. ใช้เทคโนโลยี heat pump ไม่ปล่อยให้ความร้อนที่เกิดจากการทำความเย็นทิ้งไป แต่นำไปทำความร้อนเครื่องดื่มร้อนแทน ปัจจุบัน(ก.ย. 2556)มีตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ
2. ปิดไฟแสงสว่างของตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติที่อยู่ภายในอาคารตลอด 24 ชั่วโมง จะทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าได้ 10% โดยติดสติกเกอร์แจ้งว่าเครื่องยังคงทำงานอยู่ เพียงแต่ปิดไฟแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเครื่องไม่ทำงาน

57-011 energy-saving vending machine

อ้างอิง
1. 清涼飲料自販機 なるほどBOOK
2. 飲料自販機出荷機1台あたりの年間消費電力量(kW・h)

รูปประกอบจาก
清涼飲料自販機 なるほどBOOK

キーワード:
省エネ(しょうえね)การประหยัดพลังงาน
飲料自販機(いんりょうじはんき)ตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
消費 電力 量(しょうひ でんりょく りょう)ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s