การออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารในสถานี

เพื่อให้ผู้โดยสารเคลื่อนที่ภายในสถานีได้ราบรื่น รวดเร็ว อาศัยการออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่ภายในสถานี เช่น ทิศทางบันไดเลื่อน ทิศทางของเครื่องอ่านบัตรโดยสาร ตำแหน่งป้ายบอกทาง

ตัวอย่างสถานีที่มีความซับซ้อนเช่นสถานีชิบุย่า ซึ่งมีผู้โดยสารใช้บริการมากถึง 2 ล้าน 8 แสนคนต่อวัน (ข้อมูล ณ ปี 2555) ตัวสถานีประกอบด้วย ชานชาลาใต้ดิน 5 ชั้น และชานชาลาบนดิน 3 ชั้น มีรถไฟ 9 สายเข้าออกสถานีนี้ เพื่อให้ผู้โดยสารเปลี่ยนสายรถไฟได้ราบรื่นนั้นอาศัยการออกแบบตำแหน่งของป้ายบอกทางอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้มีผลงานวิจัยหลากหลายที่พยายามจำลองการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารภายในสถานีรถไฟ เพื่อนำมาวางแผนตำแหน่งที่ตั้งบันได บันไดเลื่อน ป้ายบอกทาง ลิฟต์ ฯลฯ ภายในสถานีต่าง ๆ

57-005

อ้างอิง
駅における人の流れ
渋谷駅はなぜ1日280万人をさばけるのか 

อ่านเพิ่มเติม
ヒトの流れをシミュレーションする技術
課題整理の視点
鉄道駅空間デザインへの人流シミュレーション技術適用
駅における歩きにくさを可視化した旅客流動シミュレーション
渋谷駅 構内図

Advertisements

One thought on “การออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารในสถานี

  1. ผลงานวิจัยพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของคนในพื้นที่ต่างๆ
    ของ Fruin ถึงแม้ผ่านระยะเวลามาหลายสิบปีแล้วก็ตาม ผลงานวิจัยดังกล่าวก็ยังถูกนำมาใช้อ้างอิงในการออกแบบและวางผังสถานีจนถึงทุกวันนี้ทั่วโลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s