ป้ายบอกทางในสถานี

ป้ายบอกทางที่ชัดเจน สังเกตได้ง่ายจากระยะไกล และติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้โดยสารตัดสินใจได้ว่าจะเดินไปทางไหนได้อย่างรวดเร็ว ไม่อ้อม ช่วยลดระยะเวลาที่ผู้โดยสารต้องอยู่ในสถานี
ป้ายที่เห็นได้ชัด เข้าใจง่ายช่วยให้ผู้โดยสารไม่ต้องหยุดยืนดูป้ายนาน ๆ ซึ่งช่วยลดการกีดขวางทางเดินอีกด้วย

57-003 exit sign

ตารางแสดงสีที่คนสายตาปกติมองเห็น (Original) กับสิ่งที่คนตาบอดสีประเภทต่าง ๆ เห็น (Simulation) โดยด้านล่างเป็นชุดสีที่คนตาบอดสีสามารถแยกแยะได้

pallete

ภาพประกอบจาก
http://fukutoshinsen.info/800/narimasu.html
http://jfly.iam.u-tokyo.ac.jp/color/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s