รั้วกั้นชานชาลาทุกหนทุกแห่ง

ในประเทศญี่ปุ่นถึงแม้จะมีรถไฟมายาวนานแต่การติดตั้งประตูกั้นชานชาลานั้นไม่คืบหน้าเท่าที่ควร กระทรวงแผ่นดิน สาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นแนะนำให้สถานีรถไฟที่มีผู้พิการทางสายตาใช้บริการมากหรือมีผู้ใช้บริการหนึ่งแสนคนขึ้นไปต่อวันติดตั้งประตูกั้นชานชาลา จากข้อมูลเมื่อกันยายน 2555 จากจำนวนสถานีรถไฟในญี่ปุ่นทั้งประเทศประมาณ 9500 สถานี ติดตั้งประตูกั้นชานชาลาไปแล้ว 539 สถานี (สถานีที่มีผู้ใช้บริการเกินหนึ่งแสนคนต่อวันมีจำนวนทั้งหมด 235 สถานี ในจำนวนนี้มี 34 สถานีที่ติดตั้งประตูกั้นชานชาลา1

สาเหตุที่การติดตั้งไม่คืบหน้าเนื่องจาก1
– บนรางเดียวกันนั้นอาจมีรถไฟหลายรูปแบบใช้ร่วมกัน หรือมีรถไฟจากหลายบริษัทเดินรถ ซึ่งแต่ละขบวนมีจำนวนประตู ตำแหน่งหรือความกว้างประตูไม่ตรงกัน
– รถไฟจอดไม่ตรงตำแหน่งเนื่องจากการบังคับของพนักงานขับรถแต่ละครั้ง
– ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง มีค่าก่อสร้างประมาณ 300 ล้านเยนหรือเกือบ 100 ล้านบาทต่อสถานี(ขึ้นอยู่กับขนาด) และมากกว่าถ้าต้องปรับปรุงโครงสร้างชานชาลาด้วย2

เพื่อแก้ปัญหาตำแหน่งและจำนวนประตูรถไฟไม่ตรงกัน สถาบันวิทยาศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยโตเกียวร่วมกับบริษัท Kobe Steel พัฒนารั้วกั้นชานชาลาที่สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งประตูเปิดปิดได้ ตั้งชื่อเก๋ไก๋แบบของวิเศษของโดราเอมอนว่า “รั้วทุกหนทุกแห่ง”

หลักการทำงานของรั้วทุกหนทุกแห่งนี้คือ เมื่อรถไฟเข้าใกล้สถานีจะมีข้อมูลของรถไฟเข้ามายังระบบ รั้วทุกหนทุกแห่งจะเริ่มปรับตำแหน่งประมาณ 60 วินาทีก่อนรถไฟเข้าจอด โดยรั้วเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 120 – 200 มิลลิเมตรต่อวินาที ปรับตำแหน่งเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณ 15 วินาที3

นอกจากนี้ยังมีข้อดีที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องติดตั้งระบบควบคุมรถไฟให้หยุดตรงตำแหน่ง (TASC – Train Automatic Stopping Controller) เนื่องจากสามารถปรับตำแหน่งรั้วให้ตรงกับประตูรถไฟได้กรณีพนักงานขับรถหยุดไม่ตรงตำแหน่ง3

และประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างชานชาลา เนื่องจากรั้วทุกหนทุกแห่งนี้ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาลงจนอยู่ภายในเกณฑ์น้ำหนักที่รับได้ของชานชาลา 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร3

ปัจจุบันทดลองใช้อยู่ที่สถานี Shin-Tokorozawa สาย Seibu Shinjuku ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557

ชมวีดีโอรั้วทุกหนทุกแห่ง
เปลี่ยนจากสำหรับรถตู้ 3 ประตูเป็น 4 ประตู

56-087 free access platform gate

อ้างอิง
1. 鉄道駅におけるホームドアの整備促進
2. 進まぬホームドア普及…費用に加え相互乗り入れも足かせに
3. 世界一すごい! 日本の鉄道 หน้า 68 – 71
4. 乗降位置可変型ホーム柵 乗降位置可変型ホーム柵「どこでも柵®」
5. 「どこでも柵®」
6 . 新所沢駅の戸袋移動型ホームドア”どこでも柵”

รูปประกอบจาก
新所沢駅の戸袋移動型ホームドア”どこでも柵”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s