ประตูกั้นชานชาลา

ประตูกั้นชานชาลามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันคนพลัดตกลงไปในราง ประเภทของประตูกั้นชานชาลาที่ใช้กันแพร่หลายในญี่ปุ่นปัจจุบันมีดังนี้

1. แบบเต็มความสูง ลักษณะเป็นประตูสูงถึงเพดาน สามารถป้องกันคนไม่ให้ลงไปในรางได้แน่นอน แบ่งย่อยได้เป็นแบบที่เหลือช่องว่างกับเพดานเล็กน้อยกับแบบไม่มีช่องว่างกับเพดานเลย แบบหลังมีข้อดีตรงที่กันไม่ให้อากาศภายในบริเวณชานชาลารั่วออกไปบริเวณราง ช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ในการปรับอากาศ แต่มีทั้งสองแบบยังคงมีราคาสูงเมื่อเทียบกับแบบอื่น ๆ

2. แบบรั้วหรือแบบครึ่งความสูง ประตูมีความสูงประมาณระดับสะโพกหรือไหล่ ซึ่งเพียงพอต่อการป้องกันคนพลัดตกลงไปในราง ถึงแม้ไม่สามารถกันกรณีคนตั้งใจปีนข้ามได้ทั้งหมด แต่ก็มีข้อได้เปรียบที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบเต็มความสูง

นอกจากสองแบบที่กล่าวไปแล้ว ปัจจุบันมีความพยายามพัฒนาประตูกั้นชานชาลาอีกหลายแบบที่มีค่าก่อสร้างต่ำกว่าและรองรับรถไฟหลากหลายรูปแบบ

56-086 platform screen door

อ้างอิง
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%89%E3%82%A2

ภาพประกอบจาก
(ขวาล่าง) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platform_screen_doors_002.JPG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s