สัญญาณไฟจราจรสำหรับคนตาบอดสี

เดิมสัญญาณไฟจราจรใช้หลอดไส้ ซึ่งสว่างจากการให้ความร้อนแก่ไส้หลอดจนมีอุณหภูมิสูงและเปล่งแสงผ่านตัวกรองสีต่าง ๆ จนเห็นเป็นสีแดง เหลือง หรือเขียว หลอดไฟแบบนี้คนตาบอดสีสามารถแยกแยะสีได้จากความสว่างของแต่ละสีที่ไม่เท่ากัน

ระยะหลังมีการเปลี่ยนหลอดไฟของสัญญาณไฟจราจรจากหลอดไส้มาเป็นหลอด LED มากขึ้น เนื่องจากประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา แต่ปัญหาที่ตามมาคือคนตาบอดสีแยกแยะได้ลำบากเนื่องจากหลอด LED แสงสีเหลืองและสีแดงออกมามีความสว่างไม่ต่างกันมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืนที่มองไม่เห็นตำแหน่งของหลอดไฟชัดเจน หรือเมื่อมองสัญญาณไฟจราจรจากระยะไกล

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ มหาวิทยาลัยคิวชูซันเกียวได้พัฒนาไฟสีแดงที่เมื่อคนตาบอดสีมองจะเห็นกากบาทอยู่ข้างใน ในขณะที่คนธรรมดายังคงเห็นเป็นไฟแดงปกติ นับเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงทุกคน คนตาปกติก็เห็นเหมือนเดิม ส่วนคนตาบอดสีก็สามารถแยกแยะได้ โดยทดลองใช้ที่ฟุคุโอกะระหว่าง 27 ม.ค. – 30 มี.ค. 55 และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติม

56-082 traffic light for colour deficient

อ้างอิง
http://www.kyusan-u.ac.jp/J/taroochiai/led-traffic-signal.html

รูปประกอบจาก
(บน) http://inventorspot.com/articles/driving_colorblind_see_new_led_traffic_signal
(ล่าง) http://www.kyusan-u.ac.jp/J/taroochiai/led-traffic-signal.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s