จุดจอดรถเมล์แบบต่าง ๆ

จุดจอดรถเมล์มีไว้เพื่อให้ผู้โดยสารขึ้นลงรถโดยสารได้สะดวกปลอดภัย แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน  การเลือกใช้แบบใดต้องคำนึงถึงปริมาณผู้รอรถ ปริมาณคนสัญจรบนทางเท้า และปริมาณรถบนถนน

แบบเว้าเข้าไปมีข้อดีที่เวลารถเมล์จอดจะไม่กีดขวางการจราจร แต่รถเมล์เข้าจอดให้ชิดทางเท้าได้ยาก และถ้าทางเท้าเดิมแคบอยู่แล้ว รูปแบบนี้ไม่เหมาะสมเท่าใดนักเพราะจะทำให้ทางเท้าแคบลงไปอีก

จึงมีการพัฒนาเป็นแบบเว้ารูปสามเหลี่ยม แนวเฉียงนี้ทำให้รถเมล์เข้าจอดชิดทางเท้าได้ง่าย เหลือพื้นที่ทางเท้ามากกว่าแบบเว้า และยังคงข้อดีที่เวลาจอดไม่กีดขวางถนน แต่มีข้อเสียที่เวลารถเมล์จะออกขวา พนักงานขับรถมองรถด้านหลังได้ยาก

นอกจากแบบเว้าเข้าไปแล้ว ยังมีจุดจอดแบบทางตรงบนถนน ซึ่งเหมาะกับบริเวณที่ทางเท้าแคบ ไม่ต้องการให้จุดจอดรถเมล์กินทางเท้าเข้าไป แต่ก็กีดขวางการจราจร

อีกแบบหนึ่งคือแบบยื่นออกไปบนถนน มีข้อดีคือสร้างป้ายรถเมล์ขนาดใหญ่ มีหลังคาและม้านั่งได้โดยไม่กีดขวางทางเท้ามากนัก รถเมล์เข้าจอดให้ชิดได้ง่าย แต่ก็กีดขวางการจราจร

แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดจอดแบบใดก็ต้องอาศัยความร่วมมือและความใส่ใจของพนักงานขับรถจอดให้ชิดทางเท้า เพื่อให้ผู้โดยสารขึ้นลงได้สะดวก

56-078 bus bay

อ้างอิง
正着観測による改良型バスベイ導入の検討

รูปประกอบจาก
(บน, ขวาล่าง )バリアフリーのひと・まちづくり(Ⅳ)
(ซ้ายล่าง) http://mikki813rabbit.net/?p=1209

Advertisements

2 thoughts on “จุดจอดรถเมล์แบบต่าง ๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s