แนวคิดการออกแบบรถโดยสารเพื่อความปลอดภัย

นอกจากความร่วมมือจากผู้คนหลายฝ่ายที่ได้กล่าวไปในตอนที่แล้ว ตัวรถเมล์เองก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึง มาดูกันว่ามีการออกแบบรถเมล์อย่างไรบ้าง

  • พัฒนาจากรถรุ่นก่อนที่ผู้โดยสารต้องขึ้นบันได 2 ชั้นเป็นมารถพื้นต่ำ ความสูงจากพื้นดินเหลือเพียงประมาณ 30 เซนติเมตร พื้นที่ด้านหน้าของตัวรถเรียบเสมอกัน นอกจากผู้สูงอายุแล้ว รถพื้นต่ำยังเหมาะสำหรับผู้ใช้รถเข็น ผู้ที่ใช้ไม้เท้า ผู้พิการทางสายตา สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก ๆ อีกด้วย
  • มีทางลาดบริเวณประตูสำหรับรถเข็น ประตูกว้างพอให้รถเข็นเข้าไปได้ ภายในรถมีที่ยึดรถเข็น ราวจับความสูงเหมาะสมสำหรับผู้ใช้รถเข็น และปุ่มกดลงรถที่ผู้ใช้รถเข็นกดถึงได้สะดวก
  • ปุ่มสัญญาณลงรถ ติดตั้งในตำแหน่งที่ผู้โดยสารกดได้โดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง
  • ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้บัตรจ่ายค่าโดยสารแทนเงินสด เพื่อลดภาระไม่ให้ผู้สูงอายุต้องเป็นกังวลหรือใช้เวลาหาเศษเหรียญให้พอดีกับค่าโดยสาร
  • เสาทำจากวัสดุที่ไม่ลื่น ใช้สีเหลืองหรือส้มเพื่อให้เห็นได้ง่าย ห่วงจับนั้นบางที่เริ่มติดตั้งเตี้ยกว่าเมื่อก่อน โดยลดจาก 164 cm เหลือ 160 cm เพื่อให้เหมาะสมกับความสูงของผู้สูงอายุ
  • ติดตั้งกระจกให้พนักงานขับรถมองเห็นผู้โดยสารภายในรถได้ทั่วถึง ใช้สำหรับดูว่าผู้โดยสารนั่งเรียบร้อยก่อนออกรถ
  • พื้นทำจากวัสดุที่ลื่นยาก ทั้งในสภาวะแห้งและเปียก (อ่านผลงานวิจัยเกี่ยวกับพื้นได้ที่นี่ (บทคัดย่อภาษาอังกฤษ))
  • 56-077 bus design

อ้างอิง
バスの車内事故を防止するための安全対策
東北地方における ノンステップバス導入促進について

รูปประกอบจาก
รถบันได 2 ชั้น, รถพื้นต่ำ http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/kk/nonstepbus/report1-2.pdf
ทางลาดสำหรับรถเข็น http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/www/contents/1227674938720/index.html
ปุ่มกด http://topsytimes.jugem.jp/?eid=827
เสา http://www.bandobus.co.jp/use/barrierfree02.html
กระจกมองหลัง http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03analysis/resourse/data/h22_2_1.pdf
พื้น http://jre.sfc.keio.ac.jp/review17/article/26_rp_Nishiyama_new.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s