เพื่อความปลอดภัยในรถโดยสารประจำทาง ความร่วมมือจากสังคม บริษัทเดินรถและพนักงานขับรถ

เพื่อลดอุบัติเหตุในรถเมล์นั้นอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ในตอนนี้ขอกล่าวถึงความร่วมมือจากสังคม บริษัทเดินรถและพนักงานขับรถ

ความร่วมมือจากสังคม เช่น

1. ผู้ใช้รถอื่นให้ทางรถประจำทาง ไม่ตัดหน้าหรือแซงกระชั้นชิด เพื่อไม่ให้รถเมล์ต้องเบรคกะทันหัน
2. พนักงานขับรถและคนในสังคมเข้าใจว่ารถเมล์มีผู้สูงอายุใช้บริการด้วย ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ไม่เร่งให้ขึ้นหรือลงรถเร็ว ๆ แต่ให้เวลาผู้สูงอายุเพื่อขึ้นลงรถ

ความร่วมมือจากบริษัทเดินรถ เช่น

1. จัดตารางเดินรถที่ทำได้จริง ที่ญี่ปุ่นความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ และคนญี่ปุ่นก็ตรงต่อเวลาระดับนาที อย่างไรก็ดี เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร การกำหนดตารางเวลาเดินรถจึงเผื่อเวลาสำหรับผู้สูงอายุขึ้นลงโดยไม่ต้องรีบหรือกลัวว่าจะทำให้การเดินรถล่าช้า
2. การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถ เช่นจัดอบรมเกี่ยวกับสภาพร่างกายและสมรรถนะของผู้สูงอายุ บางที่จัดให้สวมชุดจำลองสภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ตระหนักถึงความแตกต่างด้วยตัวเอง ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้าอกเข้าใจยิ่งขึ้น

ความร่วมมือจากพนักงานขับรถ

1. สังเกตว่าผู้โดยสารนั่งหรือจับเสาเรียบร้อยก่อนออกรถ
2. ประกาศเตือนไม่ให้ผู้โดยสารลุกจากที่นั่งจนกว่ารถจะจอดสนิทที่ป้าย

ตอนต่อไปมาดูกันว่ายังความร่วมมืออะไรอีกบ้าง

56-076 bus accident prevention society

[อ้างอิง]
バスの車内事故を防止するための安全対策

รูปประกอบจาก
(ซ้ายล่าง) http://www.bus.or.jp/kinkyu/anzen002.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s