ข้อเสนอแนะจากผู้โดยสารและการตอบสนอง

หุ่นรูปช้างสีชมพูสดใสนี้เชิญชวนให้ผู้โดยสารเขียนความคิดเห็น, ข้อเสนอแนะติชมแก่บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตก (JR-West) นอกจากเขียนลงกระดาษแล้วยังมีช่องทางอื่น ๆ อีกเช่นโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ ซึ่งข้อคิดเห็นจากผู้โดยสาร จะได้รับการพิจารณา หากบริษัทนำไปดำเนินการแล้วก็จะประกาศในเว็บไซต์ บางเรื่องก็ยังจัดทำเป็นโปสเตอร์ติดไว้ตามสถานี เพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารคนอื่น ๆ ได้ทราบ และแสดงถึงความใส่ใจผู้โดยสารของบริษัทอีกด้วย

ตัวอย่างในรูปเป็นการดำเนินการปรับปรุงอันเนื่องมาจากข้อคิดเห็นผู้โดยสาร ที่สถานี Settsu-Motoyama นั้น ทางเข้าออกเครื่องอ่านบัตรและทางเดินจากชานชาลาไม่สอดคล้องกัน ทำให้คนพยายามเดินสวนกันซึ่งเดินได้ยากและก่อให้เกิดความแออัด ทางบริษัท JR-West จึงติดป้ายลูกศรที่พื้นเพื่อให้ผู้โดยสารรู้ว่าตรงนี้ควรเดินชิดขวาซึ่งจะได้ตรงกับเครื่องอ่านบัตรโดยสารขาออก

จากสถิติในปี 2555 มีข้อคิดเห็นทั้งหมดราว 36000 ข้อ แบ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตอบสนองต่อลูกค้าและความรู้ความสามารถ 30% ระบบต่าง ๆ 28% สินค้าและบริการ 21% อื่น ๆ 11% คำชม 10%

56-074 suggestion from passenger ข้อเสนอแนะ

อ้างอิง
「お客様の声」を活かす取り組み

摂津本山駅の床面誘導矢印の改善について

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s