แผนที่ทิศเหนือไม่อยู่ด้านบน

เคยสังเกตไหมว่าแผนที่ตามที่ต่าง ๆ ในญี่ปุ่นนั้นบางทีทิศเหนือไม่ได้อยู่ด้านบน แต่หันทิศตามที่เรามองเห็น ซึ่งช่วยให้เราอ่านแผนที่ได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาจินตนาการในหัวว่าทิศเหนือคือด้านไหนจริง ๆ โดยเฉพาะเวลาที่เราเดินทางไปที่ที่ไม่คุ้นเคย หรือเวลาโผล่ขึ้นมาจากทางเดินใต้ดิน

56-067 map orientation แผนที่ทิศตามที่เห็น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s