ข้อบังคับเพื่อป้องกันการผสมพันธุ์และปะปนระหว่างพืชปกติกับพืชดัดแปรพันธุกรรม

พืชมีการผสมข้ามต้นกันโดยละอองเกสร ถ้าปลูกพืชปกติกับพืชดัดแปรพันธุกรรมใกล้กันก็มีโอกาสที่พืชดัดแปรพันธุกรรมจะมาผสมกับพืชปกติได้ ซึ่งเมื่อผสมกันแล้วพืชปกติก็จะกลายเป็นพืชดัดแปรพันธุกรรมไปด้วย เนื่องจากการผสมกันเกิดขึ้นระดับยีน จึงแก้ไขให้กลับมาเป็นพืชปกติไม่ได้ พืชนั้นจะถูกขายในฐานะพืชอินทรีย์ไม่ได้ ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ1

นอกจากนี้ พันธุกรรมดัดแปลงนั้นมักถูกจดสิทธิบัตรโดยบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ถึงแม้ไม่ได้ปลูกแต่ถ้ามีพืชดัดแปรพันธุกรรมมาผสมกับพืชปกติที่เกษตรกรปลูกไว้ จากนั้นตั้งใจเก็บเมล็ดพันธุ์นั้นไปปลูกต่อ อาจถูกฟ้องร้องข้อหาละเมิดสิทธิบัตรได้2

ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ยังไม่มีการปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรมเพื่อการค้าในญี่ปุ่นแต่สามารถขออนุญาตเพื่อปลูกเป็นกรณี ๆ ไปได้ เช่นปลูกเพื่อการทดลอง ญี่ปุ่นจึงได้ออกกฎหมายเพื่อป้องกันการผสมพันธุ์และปะปนระหว่างพืชปกติกับพืชดัดแปรพันธุกรรม โดยแต่ละจังหวัดก็นำไปออกกฎข้อบังคับในแต่ละจังหวัดเอง

ตัวอย่างข้อกำหนด3 เช่น
1) เพื่อป้องกันการผสมพันธุ์
1.1) กำหนดระยะห่างระหว่างแปลงปลูกพืชปกติกับพืชดัดแปรพันธุกรรม เช่น
– ข้าว 30 เมตร
– ถั่วเหลือง 10 เมตร
– ข้าวโพด 600 เมตร
  1.2) ป้องกันเกสรแพร่กระจาย เช่น เด็ดดอกทิ้ง คลุมด้วยตาข่าย ปลูกในระบบปิด ฯลฯ

2) เพื่อป้องกันการปะปน
2.1) แยกที่เก็บ, เพาะพืชปกติและพืชดัดแปรพันธุกรรม ป้องกันไม่ให้แมลงหรือนกมากินพืชดัดแปรพันธุกรรม
2.2) ใช้เครื่องมือแยกกันระหว่างพืชปกติและพืชดัดแปรพันธุกรรม กรณีใช้ร่วมกันต้องทำความสะอาดให้ดี

56-064 cross-pollination prevention กันการผสมพันธุ์ปะปนพืชดัดแปรพันธุกรรม

[อ้างอิง]
1. 北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例の「手引き」(PDF 1.9MB)
2. http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%88_(%E4%BC%81%E6%A5%AD)
3. 遺伝子組換え作物の栽培等に関するガイドライン

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s