ฉลากอาหารจากพืชดัดแปรพันธุกรรม

เพื่อพิทักษ์สิทธิการรับรู้และการเลือกซื้อของผู้บริโภค ญี่ปุ่นกำหนดให้ระบุในฉลากว่าเป็นอาหารแปรรูปจากพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชดัดแปรพันธุกรรม โดยครอบคลุมพืชที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าญี่ปุ่นทั้ง 8 ชนิด (มันฝรั่ง ถั่วเหลือง ต้นบีต ข้าวโพด เรปซีด ฝ้าย อัลฟัลฟา มะละกอ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ติดฉลากกรณีที่มีส่วนประกอบดัดแปรพันธุกรรมปริมาณตั้งแต่ 5% ขึ้นไป และเฉพาะส่วนประกอบหลัก 3 อันดับแรก (ตั้งแต่อันดับที่ 4 เป็นต้นไปถึงแม้มีปริมาณส่วนประกอบดัดแปรพันธุกรรมมากกว่า 5% ไม่ต้องแสดงในฉลาก)
– ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชดัดแปรพันธุกรรม แต่สารพันธุกรรมหรือโปรตีนที่เป็นผลจากการดัดแปรพันธุกรรมไม่เหลืออยู่เช่นน้ำมัน โชยุ ไม่ต้องแสดงในฉลาก

อย่างไรก็ดี ยังเป็นที่ถกเถียงกันเรื่องความเหมาะสมของข้อกำหนด เช่นปริมาณ 5% นั้นเหมาะสมหรือไม่ เมื่อเทียบกับสหภาพยุโรปที่กำหนดให้แสดงฉลากเมื่อมีส่วนประกอบดัดแปรพันธุกรรม 0.9% ขึ้นไป ผลิตภัณฑ์ที่ถึงแม้สารพันธุกรรมหรือโปรตีนจากการดัดแปลงพันธุกรรมไม่คงเหลือก็ต้องแสดงในฉลาก

56-063 gm product label ฉลากอาหารดัดแปรพันธุกรรม

[อ้างอิง]

1. 遺伝子組換え食品の表示 更新日:平成25年1月23日
2. 食品表示に関する共通Q&A(第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について)
3第 6 章 EU における遺伝子組換え食品等の表示制度及び実施

状況について

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s