พืชดัดแปรพันธุกรรม

ถึงแม้ไม่มีการปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรมเพื่อการค้าในญี่ปุ่น แต่ญี่ปุ่นก็นำเข้าพืชเหล่านี้จากประเทศคู่ค้าหลายประเทศ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคมญี่ปุ่นนั้นได้ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนอนุญาตให้นำเข้า และทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชดัดแปรพันธุกรรม

พืชดัดแปรพันธุกรรมคือพืชที่ได้รับการถ่ายยีนควบคุมลักษณะที่ต้องการเข้าไปโดยวิธีการทางพันธุวิศวกรรม โดยยีนที่ถ่ายเข้าไปอาจได้จากพืชชนิดต่าง ๆ หรือสิ่งมีชีวิตอื่น เช่นเอายีนของแบคทีเรียที่เป็นพิษต่อหนอนศัตรูพืชใส่ในข้าวโพด ทำให้ได้ข้าวโพดที่เป็นพิษต่อหนอน เมื่อหนอนกินก็จะตาย ทำให้ลดปริมาณการใช้ยาปราบศัตรูพืช

การตัดแต่งพันธุกรรมนี้แตกต่างจากการปรับปรุงพันธุ์แต่เดิม ตรงที่สามารถตัดแต่งข้ามสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตได้ การปรับปรุงพันธุ์แต่เดิม เช่นการผสมละอองเกสร นำเกสรต้นพ่อมาผสมกับไข่ในต้นแม่ ได้ลูกที่มีลักษณะหลากหลาย จากนั้นคัดเลือกลูกที่มีลักษณะที่ต้องการมาผสมกันอีกหลายรอบกว่าจะได้ลูกผสมที่มีลักษณะตามต้องการ

56-062 genetically modified plant พืชดัดแปรพันธุกรรม

[อ้างอิง]
1. 遺伝子組換え食品の安全性について
2. พืชดัดแปลงพันธุกรรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s