อัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร

ญี่ปุ่นนั้นมีภูมิประเทศเป็นภูเขาเสียส่วนใหญ่ ทำให้พื้นที่เพาะปลูกเพียง 12.3% ของพื้นที่ทั้งหมด  เด็กญี่ปุ่นได้รับการปลูกฝังว่าทรัพยากรของประเทศนั้นมีจำกัด อัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหารนั้นมีเพียง 40% (ข้อมูลปี 2552)  นั่นคือคน ๆ หนึ่งบริโภคอาหารที่ผลิตในญี่ปุ่นเพียง 964 กิโลแคลอรี่ เทียบกับพลังงานที่ควรได้รับ 2436 กิโลแคลอรี่ต่อ 1 วัน ตัวเลขนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณผลผลิต แนวโน้มการบริโภคอาหารของคนญี่ปุ่นในปัจจุบันที่นิยมกินอาหารแบบตะวันตกมากขึ้น ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการสอนเด็ก ๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร หากญี่ปุ่นต้องบริโภคแต่ผลผลิตภายในประเทศเท่านั้น พวกเขาจะได้กินอะไรบ้าง เช่น

– ข้าวสวย 2 ถ้วยต่อวัน
– ปลา 1 ชิ้นต่อวัน

บางอย่างก็จะไม่ได้กินทุกวัน เช่น
– ไข่ 7 วันถึงจะได้กิน 1 ฟอง
– อุด้ง 2 วันได้กิน 1 ชาม

56-059 food self-sufficiency

[อ้างอิง/อ่านเพิ่มเติม]
1. 平成21年版  ジュニア農林水産白書(PDF:11,768KB) (มีภาพประกอบ)
2. 平成24年度食料需給表 อัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร แยกตามปีและประเภทอาหาร
3. http://www.hello-school.net/harochiri005.html

ไอเดียรูปจาก
สังคมรอบตัวมหัศจรรย์ สำหรับเด็กป.2 (社会のふしぎ なぜ? どうして? 2年生)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s