เขตอนุรักษ์ภูมิอากาศประวัติศาสตร์

นอกจากทิวทัศน์ที่มองเห็นได้ด้วยตาแล้ว สิ่งที่สัมผัสได้ก็ถูกอนุรักษ์เช่นกัน การได้ยินเสียงลมหวีดหวิวผ่านป่าไผ่ย่านอะระชิยะมะ หรือสภาพอากาศที่เรารู้สึกก็เป็นอีกสิ่งที่เมืองเกียวโตต้องการรักษาไว้ จึงมีการกำหนดเขตอนุรักษ์ภูมิอากาศประวัติศาสตร์ขึ้น การก่อสร้างหรือแม้แต่การจะตัดต้นไม้ในเขตนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการเมืองเกียวโตก่อน

นอกจากนี้ยังมีเขตอนุรักษ์ภูมิอากาศประวัติศาสตร์พิเศษ ซึ่งห้ามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้นยกเว้นได้รับอนุญาต กฎอันเข้มงวดนี้อาจทำให้เจ้าของที่พัฒนาที่ดินได้ยาก ทางเมืองเกียวโตก็รับซื้อที่ดินคืนเพื่ออนุรักษ์ไว้เองอีกด้วย จนถึงปีพ.ศ.2550 เมืองเกียวโตได้ซื้อคืนที่ดินไปแล้วกว่า 1538 ไร่

56-056 Preservation of historical climate Kyoto

[อ้างอิง]
Chapter3 Conservation, Revitalization and Creation of Kyoto Landscape บทที่ 3-2 Preservation of historical climate
京都の景観 Landscape of Kyoto

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s