เขตอนุรักษ์ปริภูมิทัศนมิติ

แบบแรกนั้นมาจากแนวคิดที่ว่าถ้าระหว่างเรากับวิวมีตึกสูงมาบังก็คงจะไม่ดี เขตอนุรักษ์ปริภูมิทัศนมิติ (Perspective Space Conservation Zone) จึงกำหนดความสูงของสิ่งปลูกสร้างไม่ให้สูงเกินจนบังทิวทัศน์เวลามองจากจุดชมวิว

56-052 Kyoto perspective landscape conservation 1

 

[อ้างอิง]
Chapter3 Conservation, Revitalization and Creation of Kyoto Landscape
京都の景観 Landscape of Kyoto

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s