แก้คำผิด

ที่ญี่ปุ่นไม่นิยมใช้น้ำยาลบคำผิดในการแก้ไข แต่จะขีดเส้น 2 เส้นทับลงไป ประทับตรา(เทียบเท่าการเซ็น) และเขียนแก้ใหม่บริเวณใกล้ ๆ นั้น แต่ถ้าเป็นเอกสารบางประเภทเช่นใบสมัครงาน บางคนก็จะเขียนใหม่ทั้งแผ่นเลย

56-033 double strikethrough

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s