คิดเงินด้วยค่ะ

ในร้านอาหารส่วนใหญ่หลังจากเราสั่งอาหารเสร็จแล้วพนักงานจะเอาบิลมาวางไว้ที่โต๊ะเรา เมื่อเรากินเสร็จก็หยิบบิลนี้เดินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าร้านด้วยตัวเอง ที่ใช้ระบบนี้ส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะว่าค่าแรงพนักงานแพง การมีพนักงานที่แคชเชียร์เพียงจุดเดียวประหยัดคนและเวลากว่าการที่พนักงานต้องเดินไปเดินมาระหว่างโต๊ะลูกค้าและแคชเชียร์ แต่ระยะหลังมานี้ก็เริ่มมีร้านอาหารราคาแพงที่ให้บริการเช็คบิลที่โต๊ะลูกค้ามากขึ้น

อ้อ การเอานิ้วชี้วนเป็นวงกลมที่โต๊ะนั้นคนญี่ปุ่นไม่เข้าใจว่าเราต้องการเช็คบิลนะคะ ^^
56-023 paying bill

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s