ผ้าเช็ดมือก่อนรับประทานอาหาร

ตามร้านอาหารญี่ปุ่นมักจะมีผ้าเช็ดมือให้เสมอ ๆ ซึ่งคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็มักจะใช้เช็ดมือก่อนรับประทานอาหารเพื่อสุขอนามัย นอกจากนี้เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละฤดู ในฤดูร้อนก็จะเป็นผ้าเย็น ส่วนในฤดูหนาวก็จะเป็นผ้าร้อน

56-022 oshibori hand tower

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s