ป้ายแสดงความดังของเสียงและระดับการสั่นสะเทือน

บริเวณที่มีการก่อสร้างก็มักจะมาพร้อมกับเสียงและการสั่นสะเทือน ในรูปเป็นป้ายบอกความดังของเสียงและระดับการสั่นสะเทือน ไว้เพื่อเฝ้าสังเกต ค่าไม่ให้สูงเกินที่กฎหมายกำหนด และยังทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้น ตรวจสอบได้ง่ายอีกด้วย

[อ่านเพิ่มเติม]
ระดับที่กฎหมายอนุญาตของเมือง Maizuru (ภาษาญี่ปุ่น)
http://www.city.maizuru.kyoto.jp/modules/shiminp/index.php?content_id=51

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s