เครื่องคืนถุงพลาสติกที่ใส่ร่ม

ยังคงอยู่กับเรื่องถุงพลาสติกใส่ร่มเปียก นอกจากจะมีเครื่องใส่ถุงพลาสติกให้ร่มแล้ว ญี่ปุ่นก็ยังคิดเครื่องคืนถุงพลาสติกที่ใส่ร่มนี้อีกด้วย วิธีใช้ก็แค่เสียบร่มลงไปแล้วดึงออก ถุงพลาสติกจะถูกดึงเก็บไว้ในเครื่อง ทั้งหมดนี้ใช้กลไกล้วน ๆ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s