โซ่ระบายน้ำฝน

หน้าบ้านหลังนี้ มีสายโซ่ต่อลงมาจากรางน้ำฝน เพื่อระบายนํ้าลงท่อระบายน้ำด้านล่าง เป็นไอเดียเก๋ ๆ ที่ช่วยป้องกันไม่ให้นํ้าหยดลงมาขังหน้าบ้าน ป้องกันการลื่นล้มจากน้ำขัง และกันไม่ให้น้ำหยดใส่ศีรษะคนเดินผ่านไปมาอีกด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s