ไฮเดรนเยีย

เข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้ว ดอกไม้ที่บานสวยในช่วงนี้ก็คือดอกไฮเดรนเยีย (hydrangea) หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า あじさい รู้หรือไม่ว่าสีของดอกไฮเดรนเยียนั้นขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นกรดด่างของดินบริเวณนั้น ไฮเดรนเยียที่ขึ้นในดินที่มีความเป็นกรดจะออกสีฟ้า และในดินที่มีความเป็นด่างจะออกสีชมพู

[อ่านเพิ่มเติม]
ดอกไฮเดรนเยียบางพันธุ์มีสีขาว และบางพันธุ์มีสีออกชมพูหรือฟ้า สีฟ้าเกิดจากเม็ดสีในดอกและอิออนของอลูมิเนียม ในดินที่เป็นกรดนั้นสารประกอบของอลูมิเนียมละลายได้ดี ไฮเดรนเยียจะได้รับอิออนของอลูมิเนียมผ่านการดูดซึมทางราก ทำให้ดอกออกสีฟ้า ส่วนในดินที่เป็นด่างสารประกอบของอลูมิเนียมละลายได้ยาก ดอกจะออกสีชมพู

[ข้อมูลเพิ่มเติม]
วันที่ดอกไฮเดรนเยียบาน จำแนกตามภูมิภาค (ภาษาญี่ปุ่น)
http://www.data.jma.go.jp/sakura/data/phn_008.html

[อ้างอิง]
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrangea
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%B5%E3%82%A4%E5%B1%9E

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s